Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is veelzijdig. Zo heeft het betrekking op zaken als gezag/voogdij, omgang, adoptie, curatele/bewind en ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing. Ik geef u advies en verdedig uw belangen bij al deze kwesties. De meest voorkomende zaken binnen het personen- en familierecht zijn echtscheidingen.

Misschien hebt u samen besloten een echtscheiding aan te vragen. Misschien hebt u hiervoor zelf het initiatief genomen. In elk geval zal de rechtbank hierover uitspraak moeten doen.

Het is zaak dat u daarna alles zo goed mogelijk regelt. Daarmee beëindigt u niet alleen uw huwelijk, maar legt u ook belangrijke afspraken vast voor een nieuwe periode in uw leven.
Ik help u hierbij. Zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden – en waarbij ik uw belangen verdedig – zijn bijvoorbeeld:

  • de kinderen. Hoe gaat u om met het ouderlijk gezag? Waar wonen de kinderen en wat is de omgangsregeling? Hoe ziet, kortom, het ouderschapsplan eruit?
  • de woning. Wat moet er gebeuren met de koop- of huurwoning?
  • alimentatie. Aan de hand van financiële gegevens moeten we bepalen of en zo ja, hoeveel alimentatie er moet worden betaald.
  • verdeling van goederen. De bezittingen en schulden moeten worden verdeeld.

Wellicht bent u ooit getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Vanzelfsprekend zijn deze dan leidend bij het afwikkelen van de echtscheiding.

U zult merken dat ik als advocaat ervaring en deskundigheid op dit gebied hebben. Daarmee sta ik u graag terzijde.

Hulp nodig? 0527 - 610 710 Neem contact op

Online hulp tool

Dagvaarding op
de mat?

Stuur je brief of dagvaarding digitaal op en ik vertel je kosteloos of ik iets voor je kan betekenen.


UPLOAD EEN FOTO/SCAN VAN DE BRIEF

Mijn gegevens

Huurrecht

Huurrecht

Als huurder of verhuurder bent u een contract aangegaan. En bij dat contract horen wederzijdse verplichtingen. Als u duidelijke afspraken maakt, voorkomt u onnodige conflicten. Wij... lees meer...

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bent u geconfronteerd met een beslissing van de overheid waar u het niet mee eens bent? Dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. Niet als particulier, niet als... lees meer...

WERKGEBIED

Mijn werkgebied is voornamelijk gelegen in de Noordoostpolder en de dorpen/steden daaromheen.

HULSHOF ADVOCATUUR

Locatie Hulshof Advocatuur
  • Nederlandse Orde van Advocaten

    Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

  • Geschillencommissie Advocatuur

    Lid van de Geschillencommissie Advocatuur

Onder de Toren 26
8302 BV Emmeloord

Tel. (0527) 610 710
Fax. (0527) 610 720